Imprezy / WyprawyOdkrywamy nieodkryte

 

W dniu 10 marca 2018 r. w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Aktywu Podwodnego PTTK, która jest zwoływana statutowo raz na cztery lata. Konferencja miała charakter sprawozdawczo - wyborczy.

Naradę otworzył Przewodniczący ustępującej Komisji Działalności Podwodnej Michał Górny, który powitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości. Prowadzącym obrad został Marian Kurtiak.

Podczas Konferencji Przewodniczący ustępującego zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności KDP w latach 2014-2018.

W dalszej części Konferencji delegaci, w tajnym głosowaniu, po zaledwie trzech godzinach obrad wybrali nowy skład Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK na lata 2018 -2022.


Członkami KDP ZG PTTK XVIII kadencji (2018-2022) zostali:
Michał Górny – Bydgoszcz
Dominik Graczyk – Warszawa
Marcin Kasprzak – Kołobrzeg
Artur Król – Kraków
Marian Kurtiak – Koszalin
Ryszard Masłek – Poznań
Dawid Rutkowski – Warszawa
Ireneusz Słucki – Augustów
Marcin Wajdyk – Ostróda

Z naszego klubu delegatem był Tomasz Kurzawski, a ponadto byli obecni jako delegaci Krzysztof Kobyliński oraz Artur Litwin.

Nasi członkowie aktywnie zaangażowani byli w prowadzenie KKAP, Tomek Kurzawski był w komisji skrutacyjnej, a Krzysztof Kobyliński w komisji mandatowej.

 

Szukaj na stronie

Dołącz do nas

Zapraszamy do zadawania pytań!